Zone2Source is een tentoonstellingsplatform voor kunst, natuur en technologie in het Glazen Huis in het Amstelpark. Kunstenaars uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd projecten te ontwikkelen waarin alternatieve verbeeldingen en praktijken voorgesteld worden over onze omgang met natuur.

In het licht van de huidige ecologische crisis is de scheiding tussen natuur en cultuur/technologie die we eeuwenlang gemaakt hebben niet meer houdbaar, en moeten we nieuwe verbeeldingen creeeren over de verstrengeldheid van de mens met zijn/haar leefomgeving.  Kunst speelt een belangrijke rol in het experimenteren met en stimuleren van nieuwe verbeeldingen over een 21ste omgang met natuur.  Het programma is geinspireerd door het Amstelpark als voormalig Floriade park en laat ons met een nieuwe blik naar de wereld om ons heen kijken.

Tentoonstellingen vinden plaats in het Glazen Huis maar ook regelmatig in de buitenruimte van het park. Elke twee maanden presenteren we solo of groepstentoonstellingen met een publieksprogramma van workshops, excursies, lezingen en debatten waarin we dieper ingaan op de thema’s die de kunstenaars in hun werk aandragen. Daarnaast organiseert Zone2Source in samenwerking met partnerorganisatie langlopende onderzoeksprojecten waarin kunstenaars artistiek onderzoek doen naar het Amstelpark of andere landschappen in Nederland waarin de relatie tussen mens en natuur onderzocht wordt

Zone2Source is tijdens tentoonstellingsperioden geopend op vrijdag tot en met zondag van 13;00 tot 17;00 uur in het Glazen Huis. Entree is gratis en iedereen is welkom! Ons kantoor is gehuisvest in het Rietveld Paviljoen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neem contact op met Alice Smits 06 10087543

Volg Zone2Source op social media om op de hoogte te blijven van ons programma. Via de website is het mogelijk in te schrijven op onze nieuwsbrief.


weblink:

www.zone2source.net

www.facebook.com/zone2source/

www.instagram.com/zone2source/

Plattegrond nr.: 9