In het midden van het park bevindt zich de vijver. Waar een bont gezelschap van watervogels huist. Zowel de bekende eenden als verschillende soorten siereenden maar ook meerkoeten, waterkippen en ganzen kunt u hier vinden.