‘Vrienden’ willen Amstelpark haar identiteit weer teruggeven
Om het Amstelpark ook in de toekomst te behouden en haar aantrekkingskracht te versterken is de vereniging Vrienden van het Amstelpark opgericht. Ondernemers, omwonenden en bezoekers verenigingen zich om één stem te vormen naar de overheid en gezamenlijk het park haar identiteit terug te geven. Amstelpark: Familiepark, is het motto.

Aanleiding voor het oprichten van een vereniging is volgens Lilian Voshaar van het Natuur&Milieuteam Zuid (NMT Zuid), de voortdurende dreiging die naar het park uitgaat. ‘De meest concrete dreiging is de aanleg van het Zuidoost Dok waarbij een gedeelte van de A10 onder het park doorloopt’, vertelt zij.

‘Daarnaast zijn er ook steeds berichten dat er meer festiviteiten aan anderen parken zijn toegewezen en hebben we te kampen met bezuinigingen. Om als park een gedegen stem naar de overheid en de gemeente te hebben, is het belangrijk om een vereniging op te richten. Als voorbeeld hebben we daarvoor het Beatrixpark genomen. Die vereniging telt nu ruim twaalfhonderd lezen. Zij hebben echt wel iets te vertellen.’

De Vereniging Vrienden van het Amstelpark zet zich actief in om de bekendheid van het park te vergroten. ‘Ondanks dat het echt een drukbezocht park is, ook door mensen uit de wijde omgeving, weten Amsterdammers het park nog niet echt te vinden’, vervolgt Voshaar.

Door het organiseren van activiteiten voor jong en oud willen we het park beter op de kaart zetten.’ De eerste activiteit die de nieuwe vereniging voor haar rekening neemt is het organiseren van de Dag van het Park. ‘Dat is voor ons een mooie gelegenheid om de vereniging te presenteren en mensen te enthousiasmeren lid te worden. Dit jaar komt dat extra goed uit omdat het park nu 45 jaar bestaat. Een mooie gelegenheid voor een feestje.’

Hoewel het park 45 jaar geleden is aangelegd als een familiepark, is het park volgens Voshaar die functie door de jaren heen een beetje verloren. ‘Het was een echte Floriade tuin, met veel verschillende kamers die het geheel afwisselend maakten. Sommige kamers zijn verloren gegaan. Dat vinden wij jammer. Wij willen die verdwenen ruimten terugbrengen en waar mogelijk ook nieuwe aanvullingen doen. Daarnaast denken we aan voorstellingen op het podium. Samen met het IVN kunnen we rondleidingen, workshops of speurtochten organiseren. Alles om het park onder de aandacht te blijven brengen. Dat verdient zij.’

weblink:
facebook.com/VriendenvanhetAmstelpark